STORITEV:
VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

Kaj je vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji?

STORITEV:
INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTI

Kaj je institucionalno varstvo v skupnostni?

PROGRAM:
SOCIALNA VKLJUČENOST

Kaj je program socialne vključenosti?

Temeljna doktrina pri izvajanju naše dejavnosti izhaja iz družbeno-socialnega modela, ki temelji na popolnem vključevanju posameznika v socialno okolje. Ne izhajamo iz nezmožnosti uporabnika, ampak je v središču uporabnik, ki ima določene omejitve, zaradi katerih potrebuje in je upravičen do naših storitev. Naša naloga je, da skupaj z uporabnikom prepoznavamo in krepimo njegova močna področja in razvijamo olajševalne okoliščine pri premagovanju ovir v vsakdanjem življenju. Krepimo kreposti, slabimo slabosti.

Spoštujemo konvencijo o pravicah invalidov in o njih ozaveščamo naše uporabnike in okolje. Partnerstvo in participacija sta glavna vzpodbujevalca izboljševanja naše dejavnosti, kar formalno potrjujemo s prejetim certifikatom kakovosti E-QALIN.

VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med neprofitne organizacije. Opravljamo socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) (Ur.l. RS št. 3/07):
1.    vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in
2.    institucionalno varstvo za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.
Izvajamo tudi program socialne vključenosti v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011).
S skupaj ustvarjenimi sredstvi v zaposlitvenih aktivnostih, sponzorskimi in donatorskimi sredstvi financiramo številne interesne in nadstandardne aktivnosti za uporabnike in stanovalce (letovanje, zimovanje, izleti, izobraževalne, športne, kulturne, družabne in ostale aktivnosti).

VDC Zagorje ob Savi, cesta 9. Avgusta 59 c, je odprt od 6. do 14. ure, od ponedeljka do petka. Organizirano imamo dežurstvo od 5.30. do 6. ure in od 14.00. do 15.30. ure glede na potrebe uporabnikov in njihovih svojcev.

Bivalna enota VDC Zagorje ob Savi, Trboveljska c. 6 in Stanovanjska skupina na Cesti 9.avgusta 59c, deluje ob delavnikih od 14. do 7. ure zjutraj. Med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom deluje 24 ur dnevno. Ob delavnikih so stanovalci dopoldan vključeni v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo naslednja načela:

  1. vsakega uporabnika skladno z njegovimi željami, sposobnostmi vključujemo v soustvarjanje življenja v VDC-ju in v aktivnosti v okolju,
  2. vsakemu uporabniku zagotavljamo možnost izbire, soodločanja,
  3. vsakemu uporabniku zagotavljamo spoštovanje, zasebnost in intimnost ob upoštevanju njegove osebnosti,
  4. vsakemu uporabniku omogočamo različne aktivnosti, dela glede individualne sposobnosti, želje, s čimer se ohranja in razvija njihove zmožnosti,
  5. vsakemu uporabniku omogočamo uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti,
  6. svojcem uporabnikov omogočamo aktivno sodelovanje.
Kontakt: 
VDC Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59 c, Zagorje ob Savi,
Hedvika Kovač univ. dipl. soc. del.
E-naslov: hedvika.kovac@vdc-zagorje.si 
Telefon: 03 56 69 450
%d bloggers like this: