NEKAJ UVODNIH MISLI O STANOVANJSKI ENOTI VDC ZAGORJE

NA PODLAGI PRAVILNKA O STANDARDIH IN NORMATIVIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV POMENI INSTITUCIONALNO VARSTVOORGANIZIRANO OBLIKO BIVANJA IN OBRAVNAVE V ZAVODU, DRUGI DRUŽINI ALI DRUGI ORGANIZIRANI OBLIKI, KI UPRAVIČENCEM DOPOLNJUJE ALI ZAGOTAVLJA FUNKCIJO DOMA ALI LASTNE DRUŽINE.

OBSEGA OSNOVNO IN SOCIALNO OSKRBO PO TEM PRAVILNIKU TER ZDRAVSTVENO VARSTVO PO PREDPISIH IZ PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA. NEKOČ  NAŠE MANJ URADNO BESEDILO PA SE GLASI, DA NUDIMO DOM ODRASLIM OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI, KI ZARADI NAJRAZLIČNERJŠIH VZROKOV NE MOREJO BIVATI DOMA V LASTNI ALI NADOMESTNI DRUŽINI. NAJRAZLIČNEJŠE ŽIVLJENJSKE ZGODBE, IZKUŠNJE, PRELESTI IN BOLESTI SMO TAKO ZDRUŽILI POD ENO STREHO.

V PETIH DVOPOSTELJNIH SOBAH NUDIMO NAŠIM STANOVALCEM AKTIVNO IN USTVARJALNO PREŽIVLJANJE DNEVA. ODLIKUJE NAS PRIJAZNO OKOLJE, V KATEREM PET ZAPOSLENIH RAZVIJA VSAKO ŽIVLJENJSKO ZGODBO VSAKEGA POSAMEZNIKA POSEBEJ. ZANJE SKRBIJO V POPOLDANSKEM IN NOČNEM ČASU. STANOVALCI VELIKO AKTIVNOSTI OBIČAJNEGA IN VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA ZMOREJO SAMI, NEKATERI VEČ, DRUGI MANJ. POMEMBNO JE, DA DELO TEMELJI NA UPOŠTEVANJU VSAKEGA POSAMEZNIKA KOT CELOVITE IN INDIVIDUALNE OSEBNOSTI. KOT VREDNOTO SMO SI V OSPREDJE POSTAVILI CILJ, DA ŽELIMO VSAKEMU STANOVALCU OMOGOČITI PRISTNOST IN ČUSTVENO TOPLINO DOMAČEGA OGNJIŠČA, USTVARJAMO POGOJE, DA ZAČUTIJO OBČUTEK PRIPADNOSTI IN MEDSEBOJNE POVEZANOSTI TER SOLIDARNOSTI. ŽIVLJENJE V NAŠI STANOVANJSKI ENOTI RESNIČNO POTEKA KOT V VELIKI DRUŽINI, KJER SE PESTROST ZNAČAJEV, HOTENJ IN ŽELJA ZLIJE V CELOTO.

SOCIALNO DELO V ENOTI JE NAMENJENO IZVAJANJU IN SPREMLJANJU INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, PREPOZNAVANJU OSEBNIH STISK IN TEŽAV, USMERJANJE PRI POMOČI TER IZGRADNJI SOCIALNE MREŽE PRI TISTIH STANOVALCIH, KJER SE IZKAŽE POTREBA IN KJER JE TO MOŽNO.

VZPODBUJAMO IN OHRANJAMO STIKE MED STARŠI IN SKRBNIKI TER OHRANJAMO PRIJATELJSKE VEZI, KI SO JIH STANOVALCI IMELI ŽE V PREJŠNJIH  NASTANITVAH.

NAŠA STANOVANJSKA ENOTA JE ZELO ODPRTEGA TIPA. RADI SE POVEZUJEMO Z OKOLIŠKIMI PREBIVALCI, LOKALNO SKUPNOSTJO, UDELEŽUJEMO SE KULTURNIH PRIREDITEV V DELAVSKEM DOMU ZAGORJE TER SODELUJEMO NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH V OBČINI TER SMO ČLANI NAJRAZLIČNEJŠIH DRUŠTEV.

STROŠKE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ZA UPORABNIKE POKRIVAJO SAMI UPORABNIKI, RAZEN V PRIMERU DELNE OZIROMA CELOTNE OPROSTITVE PLAČILA UPORABNIKA OZIROMA STANOVALCA, KO STORITEV PLAČA OZIROMA DOPLAČA OBČINA, V KATERI IMA STANOVALEC STALNO PREBIVALIŠČE (NA PODLAGI ODLOČBE CSD, UPOŠTEVAJOČ UREDBO O MERILIH ZA DOLOČANJE OPROSTITEV O PLAČILIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV).P1010268

ZA ZAKLJUČEK MI PRIHAJAJO NA MISEL MISLI TONETA KUNTNERJA, KI PRAVI:

KDOR ZIDA ZARES

IN Z RESNICO,

KDOR ZIDA Z LJUBEZNIJO

IN ZA LJUBEZEN –

TA NE ZIDA LE ZASE,

TA ZIDA ZA VSE

IN ZIDA

PRIHODNOST.

VSAKEGA BESEDA JE SEDAJ SKORAJDA ODVEČ, NAŠA

STANOVANJSKA SKUPINA JE SKUPINA, KI Z

LJUBEZNIJO, MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM

RESNIČNO ZIDA PRIHODNOST.

STANOVANJSKA SKUPINA

TELEFON: 03 56 55 454
E-mail: bivalna.enota@vdc-zagorje.si