Mesečne informacije za svojce

2019-08-29-MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE AVGUT - SEPTEMBER


DRAGI SVOJCI!

Dobro sodelovanje s svojci naših uporabnikov je ena izmed naših temeljnih strateških usmeritev. Vse oblike dela so svojcem namenjen zato, ker jim želimo nuditi čim več konkretne pomoči ter jih vzpodbuditi, da prepoznavajo svoje potrebe in potrebe uporabnika ter s svojimi sprotnimi predlogi pripomorejo k stalnemu izboljševanju kakovosti naše storitve:

 1. S strokovnim znanjem, svetovanjem in neposrednim delom dodajamo svojcem moč, da laže premagujejo vsakdanje stiske in težave.
 2. Svojce obveščamo o tekočih zadevah po telefonu, s pisnimi obvestili, po elektronski pošti, na internetnih straneh.
 3. Redne mesečne informacije o dogajanju v preteklem mesecu in načrtovanih aktivnostih v tekočem mesecu jim posredujemo pisno ali v elektronski obliki.
 4. Vsi imajo možnost individualnih razgovorov pri mentorju, socialni delavki ali kateremkoli zaposlenem v VDC Zagorje ob Savi.
 5. Svojce vključujemo in jih seznanjamo z individualnim programom, načrti in evalvacijami uporabnika.
 6. V marcu imamo skupno srečanje z vsemi svojci in zaposlenimi, ki ga vodi direktorica.
 7. Svojcem nudimo predavanja strokovnjakov, ljudi z izkušnjami.
 8. Jeseni imamo srečanja svojcev in uporabnikov po skupinah – delavnicah, ki jih vodijo mentorji.
 9. Svojci imajo možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice, v osebnih individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, preko vprašalnikov o zadovoljstvu, na osrednji skupini E-QALIN, na Svetu zavoda....osebno pri zaposlenih....
 10. Obiski na domu.
 11. Možnost udeležbe svojcev na:
  1. skupnih izletih,
  2. abonmajskih predstavah,
  3. športnih prireditvah,
  4. letovanju (10 dni),
  5. pohodih planinske skupine in ostalih interesnih aktivnostih.
 12. Možnost prostovoljnega dela v našem VDC-ju.
 13. Svetovanje pri strokovni in drugi literaturi ter izposoja knjig in revij v VDC-ju.
 14. Pomoč pri napotitvah uporabnikov k specialistom (zobozdravnik, ginekolog, psihiater, ortoped…).
 15. Pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, izračun dohodnine…).
 16. Sodelovanje v osrednji skupini E-QALIN – sistemu obvladovanja kakovosti socialnovarstvenih storitev.
 17. Redno letno preverjanje zadovoljstva svojcev z našo storitvijo z vprašalniki (od leta 2008 dalje).

 

2

 

eqalin

certifikat logo

INFO

TEL.: 03 56 69 790
ODPRTI:
vsak delavnik od 6:00-14:00
(dežurstva 5:45-6:00 in 14:00-15:30)
_____________________________