Nori Ambasador Pero spet v akciji za ZASAVSKI VDC

Zasavski VDC-jevci  si znova in znova zastavljamo cilje s katerimi želimo našim uporabnikom zagotoviti čim bolj kakovostno in enakovredno storitev.

Naš moto je Vztrajno do ciljev, saj verjamemo, da smo lahko vsi zmagovalci, če s trudom, vztrajnostjo in poštenjem težimo k našim ciljem.

Ena večjih ovir, ki smo jo srečali na svoji poti, je nepravičen sistem financiranja zdravstva za naše uporabnike, ki ni sistemsko urejeno na ravni celotne države. Uporabniki varstveno delovnih centrov po Sloveniji so v neenakem položaju: financiranje je v enih VDC-jih višje kot v drugih – in ni odvisno od dejanskih potreb uporabnikov. VDC Zagorje na to opozarja že lep čas, do kakšnih konkretnejših rešitev pa zaenkrat še ni prišlo. Zato se moramo znajti na različne načine s prostovoljnim delom, sprejemanjem odgovornosti preko meja, humanitarnimi projekti kot sta tradicionalni humanitarni tek in hoja za upanje ter akcija Manj svečk za manj grobov.

Zasavski ambasador Pero Brković, ki na svojih pohodih prijateljstva, kot jih imenuje vedno  osmisli zadevo tudi iz vidika dobrodelnosti. Ob svoji 60 letnici pripravlja pohod prijateljstva od Murske Sobote do Zagorja ob Savi, ki bo potekal od 26.3. do 31.3.2018.

Na svoji poti od  panonskih ravnic do zasavskih hribov in dolin se bo naš popotnik Pero  ustavljal pri županih, podjetnikih in vseh ljudeh dobre volje, da bi opozoril na izjemen pomen ne le zasavskega  temveč vseh VDC-jev po Sloveniji. Humanitarni prispevki, ki jih bo zbral na svoji poti ne bodo mogli rešiti vseh težav s katerimi se srečuje Zasavski varstveno delovni center skupaj z ostalimi VDC-ji po Sloveniji, upamo  pa, da bo pa slišan glas – glas za medsebojno pomoč in sodelovanje.

Na svoji poti prijateljstva  bo Pero Brković zbiral sredstva za nakup rehabilitacijskega pripomočka MotoMedViva2, ki bo namenjen uporabnikom s težavami v gibanju. Učinki pripomočka so predvsem v zmanjševanju krčev, oziroma zakrčenosti, povečanju fleksibilnosti, izboljšanju sposobnosti hoje, preprečuje pa tudi posledice, ki nastanejo predvsem zaradi pomanjkanja gibanja. Nakup pripomočka stane cca.3.500,00€. Na žalost si ga iz sistemskih sredstev ne moremo privoščiti, zato smo res hvaležni g. Brkoviću za njegovo potezo.

Mobitel, T-2, A1 in Telemach so podprli naša prizadevanja in nam omogočili brezplačen sms na 1919 s ključno besedo VDC5, kamor bodo klicatelji lahko donirali.

Hvaležni bomo, če boste naša prizadevanja podprli na način, da se popotniku Peru, ko ga bo pot zanesla mimo vašega VDC-ja pridružite in z njim prehodite, kolikor pač zmorete. Vsak korak šteje.

 

 

Svojo pot si je g. Pero zastavil po priloženem seznamu, okvirne ure  bodo znane v prihodnjih dneh.

1.dan;  26.3.2018

Murska Sobota, Radenci, Gornja Radgona, Benedikt

 

  1. dan; 27.3.2018

Benedikt, Lenart, Hrastovec, Pernica, Maribor, Slivnica

 

  1. dan; 28.3.2018

Slivnica, Polskava, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vojnik

 

  1. dan; 29.3.2018

Vojnik, Dobrna, Velenje, Arja vas

 

  1. dan; 30.3.2018

Celje, Žalec, Šempeter, Vransko

 

  1. dan; 31.3.2018

Vransko, Trojane

in ob 12:00 prihod pred Zasavski VDC Zagorje ob Savi na cesto 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi

 

 

 

“V življenju ni odločilno ‘imeti prav’, pač pa ‘biti dober’. Dobrota je posoda, v kateri ljudje sprejemajo resnico. Resnica brez dobrote je neužitna.” 

Anton Trstenjak