ZASAVSKI VDC

03 56 69 790
E-mail: info@vdc-zagorje.si

Matična št.: 5549612
ID za DDV: SI13699539
Številka podračuna: 01100-6030307770

ENOTA LITIJA

059334950
E-mail: info@vdc-zagorje.si

Stanovanjska skupina

03 56 55 454
E-mail: info@vdc-zagorje.si

Bivalna enota

05 97 31 177
E-mail: info@vdc-zagorje.si

Bivalna enota

05 97 31 177
E-mail: info@vdc-zagorje.si