IME IN PRIIMEK   ELEKTRONSKI NASLOV TELEFON
dr. REŽUN ŠPELA DIREKTORICA spela.rezun@vdc-zagorje.si 03 56 55 455
KOVAČ HEDVIKA VODJA SOCIALNE OSKRBE, NAMESTNICA DIR. hedvika.kovac@vdc-zagorje.si 03 56 55 450
GAČNIK MIHAELA VODJA RAČUNOVODSTVA, FINANC mihaela.gacnik@vdc-zagorje.si 03 56 55 452
VIRANT-KOŠAK MATEJA FINANČNO RAČ. DELAVKA mateja.virant-kosak@vdc-zagorje.si 03 56 69 790
AŠIČ JURIJ VODJA OSNOVNE OSKRBE jure.asic@vdc-zagorje.si 03 56 55 450
LAZAR ROBI POSLOVNI SEKRETAR robi.lazar@vdc-zagorje.si 03 56 69 790
POCIECHA DOMEN VODJA KAKOVOSTI, PROJEKTOV IN IA domen.pociecha@vdc-zagorje.si 03 56 69 790
BOŠTJAN BEBAR KOORDINATOR ENOTE LITIJA bostjan.bebar@vdc-zagorje.si 05 93 34 950
PETRA ZAKONŠEK DELAVNICA 1 petra.zakonsek@vdc-zagorje.si 03 56  55 457
DOMINIKA SENČAR DELAVNICA 1 dominika.sencar@vdc-zagorje.si 03 56  55 457
TADEJ SAPAČ DELAVNICA 1 tadej.sapac@vdc-zagorje.si 03 56  55 457
 ELVIRA ABDIČ elvira.abdic@vdc-zagorje.si  03 56  55 457
GORDANA BOJKIČ DELAVNICA 2 gordana.bojkic@vdc-zagorje.si 03 56  55 457
MOJCA SKRINJAR DELAVNICA 2 mojca.skrinjar@vdc-zagorje.si 03 56  55 457
POLONA AUDIČ DELAVNICA 3 polona.audic@vdc-zagorje.si 03 56 55 459
ŠEVALA RIBIČ DELAVNICA 3 sevala.ribic@vdc-zagorje.si 03 56 55 459
 EVA BABIČ KOORDINATORICA LASTNEGA PROGRAMA eva.babic@vdc-zagorje.si  03 56 55 458
NINA OTOPAL DELAVNICA 4 – LASTNI PROGRAM nina.otopal@vdc-zagorje.si 03 56 55 458
MILENA PLANINŠEK DELAVNICA 5 – LASTNI PROGRAM milena.planinsek@vdc-zagorje.si 03 56 55 458
JURE GAČNIK DELAVNICA 5 – LASTNI PROGRAM jure.gacnik@vdc-zagorje.si 03 56 55 458
KATARINA ZUPANEC DELAVNICA 6 – LASTNI PROGRAM katarina.zupanec@vdc-zagorje.si  03 56 55 458
EVELINA FRELIH DELAVNICA 6 – LASTNI PROGRAM  03 56 55 458
JURE  PETEK DELAVNICA 7A jure.petek@vdc-zagorje.si 03 56 55 453
BEDENIK IZTOK DELAVNICA 7A iztok.bedenik@vdc-zagorje.si 03 56 55 453
STANKO  KLOPČIČ DELAVNICA 7B – SV stanko.klopcic@vdc-zagorje.si 03 56 55 453
ROBI FIŠTREK DELAVNICA 7B  robi.fistrek@vdc-zagorje.si 03 56 55 453
ANDREJ GAČNIK DELAVNICA 7B andrej.gacnik@vdc-zagorje.si 03 56 55 453
MARIJA GOLČNIK DELAVNICA 8 marija.golcnik@vdc-zagorje.si 03 56 55 451
TJAŠA ZDOVC DELAVNICA 8 tjasa.zdovc@vdc-zagorje.si 03 56 55 451
BOŠTJAN BIZJAK DELAVNICA 8 – SV bostjan.bizjak@vdc-zagorje.si 03 56 55 451
KIM KERN KUKOVIČ DELAVNICA 8 kim.kern@vdc-zagorje.si 03 56 55 451
MIRZA MEŠIĆ DELAVNICA 1 03 56  55 457
MARTA KLOPČIČ DELAVNICA 10 marta.klopcic@vdc-zagorje.si 03 56 55 459
MOJCA VUČILOVSKI DELAVNICA 10 mojca.vucilovski@vdc-zagorje.si 03 56 55 459
NEŽA GRAHEK DELAVNICA 10 neza.grahek@vdc-zagorje.si 03 56 55 459
KSENIJA LEVIČAR ENOTA LITIJA ksenija.levicar@vdc-zagorje.si 05 93 34 951
SONJA FIRM ENOTA LITIJA sonja.firm@vdc-zagorje.si 05 93 34 952
MARTIN MALEC ENOTA LITIJA martin.malec@vdc-zagorje.si 05 93 34 952
ALEKSANDRA BEZJAK INSTITUCIONALNO VARSTVO  aleksandra.bezjak@vdc-zagorje.si 05 97 31 177
URŠKA OSTROŽNIK INSTITUCIONALNO VARSTVO urska.ostroznik@vdc-zagorje.si 05 97 31 177
ROMAN DRNOVŠEK INSTITUCIONALNO VARSTVO  roman.drnovsek@vdc-zagorje.si 05 97 31 177
ALEŠ STRAŽAR INSTITUCIONALNO VARSTVO ales.strazar@vdc-zagorje.si 03 56 55 454
MAJA JURAN INSTITUCIONALNO VARSTVO maja.juran@vdc-zagorje.si 03 56 55 454
TINA JEREBIČ INSTITUCIONALNO VARSTVO tina.jerebic@vdc-zagorje.si 03 56 55 454
 PETRA NOVAK INSTITUCIONALNO VARSTVO 05 97 31 177
KSENIJA KASTELIC INSTITUCIONALNO VARSTVO ksenija.kastelic@vdc-zagorje.si 05 97 31 177
BLAŽ IZLAKAR INSTITUCIONALNO VARSTVO  blaz.izlakar@vdc-zagorje.si 03 56 55 454
ANEJ ZAKONŠEK INSTITUCIONALNO VARSTVO  anej.zakonsek@vdc-zagorje.si 03 56 55 454

* SV – socialna vključenost
*LP – lastni program

* IA – interesne aktivnosti

*BE – bivalna enota

*SS – stanovanjska skupina