VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI

Varstveno delovni center je, merjeno tudi s človeško starostjo, že odrasel. 6.1. 1984 so ga ustanovile zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, bivališče pa so mu našle v stari stanovanjski hiši v Zagorju. Pogoji v njej niso ustrezali dejavnosti, vendar, po dolgih letih dogovarjanj in prizadevanj, ko stvari so in hkrati niso, po skoraj desetletju zgolj papirnatega življenja, postane privlačna vsaka možnost udejanjanja. Ustanova je zaživela pod imenom delavnice pod posebnimi pogoji, bila je enota osnovne šole dr. Slavko Grum. Že v prvem letu je v njej našlo svoj prostor in samopotrditev 21 odraslih duševno in telesno prizadetih oseb. Dolga paleta osebnostnih zmag v majhni hiši.

Resda je stara hiša v Zagorju postala prijazen dom, vendar se je z njo dogajalo kot v pravljici o Mojci Pokrajculji. V njej se je stiskalo vse več ljudi. Kar je bilo najprej domače in toplo, je počasi postalo utesnjenost. Po 10 letih delovanja se je število uporabnikov podvojilo, bilo jih je že 40. S stalnim preurejanjem in posodabljanjem je hiša postala bolj prijazna, a še vedno premajhna. 370 površinskih metrov je bilo stalnica, tako kot vedno novi uporabniki. Po 12 letih je v njej delalo 75 uporabnikov in zaposlenih, v novem tisočletju že 100. Za delo in bivanje ni bilo več niti osnovnih pogojev, stanje je postalo nevzdržno. Še garažo smo preuredili v delavnico, ni garderob, jedilnice, večnamenskega prostora, skladišč, premalo je sanitarij…

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato v letu 1999 potrdilo investicijski program za izgradnjo novega, sodobnega objekta. Sledil je čas izpuščenih priložnosti, ko smo se znašli v kolesju mehanizmov, ki ne vidi človeških stisk, ampak se vojuje na okopih težko razumljivih, velikokrat tudi sebičnih interesov. Težek, a hkrati tudi lep čas, ko spoznaš prijatelje. Oktobra 2002 se je gradnja našega novega VDC-ja začela, leto 2004 pa je za nas minilo kot zgodovinsko prelomno leto. 22. Novembra smo pričeli delovati na novi lokaciji. V dveh etažah je na 1800 površinskih metrov dovolj prostora za 120 ljudi, dovolj možnosti za kakovostno življenje in delo. Čeprav prostrana, je tudi ta zgradba hitro postala prijazen dom, saj topline ne dajejo gradbeni materiali in površinski metri, s sabo jo nosimo ljudje.

Na stari lokaciji smo 1.4.2009 odprli prvo bivalno enoto v Zasavju, v kateri se vsem 14 stanovalcem zagotavlja domačnost, toplina, zasebnost, enake možnosti za življenje, varnost in profesionalna pomoč strokovnega kadra.

 

 

 

 

 

 

 

Kakovost našega dela smo začeli formalno spremljati leta 2007, ko smo v naš VDC uvedli mednarodni sistem kakovosti E-QALIN. Dobro sodelovanje uporabnikov, svojcev, zaposlenih, lokalne skupnosti in države, razmišljanje o tem, kako lahko še bolje živimo in delamo, vsako leto nove izboljšave, zelo visoko zadovoljstvo vseh vključenih, so nas januarja 2012 pripeljali do prvega mednarodnega certifikat kakovosti E-QALIN. S kakovostnim in razvojno naravnanim delom, usmerjenim na potrebe uporabnikov nadaljujemo tudi naprej.

V letu 2015 smo prejeli drugi certifikat kakovosti E-Qalin in odprli novo stanovanjsko skupino za 10 stanovalcev. V ekipi zaposlenih, ki dela za in z 126 uporabniki dnevnega varstva in 20 stanovalci, je 35 redno zaposlenih in 6 javnih delavcev.   

 

DSC_0033-001